NOxBOXi doserings- och övervakningssystem för kväveoxid

NOxBOXi® doserar och övervakar administrering av kväveoxid vid kväveoxidbehandling via luftvägarna (iNO-behandling). Utrustning som möjliggör såväl fortlöpande som synkroniserad dosering av kväveoxid kan användas på vuxna, barn och nyfödda.

NOxBOXi® är avsedd att i första hand användas på sjukhus tillsammans med en flyttbar och löstagbar huvudenhet, varvid behandlingen kan fortsätta under förflyttning och transport.

Utrustningen inkluderar analysatorer som mäter omgivningens NO- och NO2-halter.

Indikationer

  • Pulmonell hypertension hos nyfödda
  • Akuta hjärtpatienter efter operation
  • Akut respiratoriskt distressyndrom (ARDS) (chocklunga)

 

Utrustningstillverkare: NOXBOXLtd

Återförsäljare i Finland: Oy Woikoski Ab, Woikoski Medical