Syrgasbehandling i hemmet

Långvarig syrgasbehandling kan på läkares ordination även utföras hemma. Då sköter man själv doseringen av syrgas med hjälp av utrustning för flytande syrgas, flaskor med medicinsk syrgas och syrgaskoncentrator.

Woikoski har ett mångsidigt och högkvalitativt sortiment av syrgasutrustning som gör livet lättare för syrgaspatienter. I sortimentet finns lämpliga alternativ för alla behov och förhållanden oavsett den behandlade personens ålder och kondition.

Säkerhet i hemmet

Syrgas kan tryggt användas hemma om man följer läkarens anvisningar och säkerhetsföreskrifterna. Vi instruerar användarna om hur utrustningen används, och med den första hemleveransen medföljer särskilda säkerhetsanvisningar.