Analystjänster för industrin

Vi erbjuder skräddarsydda analystjänster för konditionsövervakning av industriella gasledningar.

Problem i gasnätet orsakar brister i gaskvaliteten, vilket kan försvåra produktionen och till och med avbryta den helt och hållet. Ofta söker man felet i gasen, men många gånger beror det i själva verket på t.ex. läckor i gasnätet.

Kvalitetsförsämringar i gasen i samband med överföring från lagertanken kan bero på många faktorer. Gasnätets täthet är den väsentligaste faktorn i sammanhanget. Bristande anslutningar och läckande gasuttagspunkter kan orsaka kontaminering av överförd gas. Det gör att det kan uppstå proppar när utifrån kommande fukt fryser i ledningarna.

Bl.a. moderna laserskärningsverktyg är mycket känsliga för gasens kvalitet. Orsaken till oförklarliga och ofta långvariga problem kan vara trasiga eller läckande gasledningar. Att lösa dessa latenta problem förbättrar kvaliteten och effektiviserar produktionen, eftersom utrustningen då fungerar effektivare och tillförlitligare.

 

Läs mer: Analystjänster även för hälsovården