Gasol

Gasol bildas som en biprodukt vid framställning av råolja. Blandningar av propan och butan innehåller mer än 95 % propan. Gasolflaskor kan för närvarande fyllas på vid Woikoskis fyllningsanläggningen i  Birkala.

Inom industrin används gasol bl.a. vid byggnadsverksamhet samt som truckgas. Även restauranger och kök använder gasol.

Vi säljer gasol i stål- och kompositflaskor av olika storlek i butikerna på våra egna verksamhetsställen samt genom återförsäljare. Maxiflaskan (190 kg) passar bra för användare med hög gasolförbrukning, t.ex. verkstäder (brännskärning) och restauranger.

Ventilalternativ: tryckventil, sidoventil med (gängat) stigrör (motorgas) och utan.

Mer detaljerad information om flaskstorlekar och säkerhet finns på nestekaasu.fi.