Koldioxidis (torris)

I industrin används torris i regel för snabba temperaturförändringar vid passningsarbeten med olika material.

Torrisblästring har också blivit populärt vid sidan av soda- och sandblästring. Torrisblästring är skonsammare än de andra metoderna men samtidigt en effektiv och mycket ren metod. Torrisen övergår vid blästringen till gasform och medför således inga kostnader för efterstädning.

Inom livsmedelsindustrin och hälsovården är torrisen en naturlig del av köldkedjan. Olika slags livsmedel och prover transporteras förpackade i torris.

Torrisens egenskaper

Torris tillverkas av flytande koldioxid, som först ges fast form som koldioxidsnö och sedan pressas samman till torris. Den smälter därför genom avdunstning. Torrisen är mycket kall, den har en temperatur på -78 °C.

Leveransalternativ

  • 3 mm korn, förpackningsstorlek 10–360 kg
  • bitar (125 x 210 x 25 mm), förpackningsstorlek 15–500 kg

Vi tillverkar torris på vår koldioxidfabrik i Karleby, och därifrån levereras torrisen till hela Finland.

Säkerhet

Viktigt att tänka på för säker hantering av torris:

  • Beröring kan orsaka kraftig förfrysning. Använd alltid skyddshandskar.
  • Använd inte gastäta kärl.
  • Förvaras och transporteras i välventilerade utrymmen, undvik att inandas gasen.
  • Produkten får inte förtäras, läggas i drycker eller direkt på bar hud.

Woikoskis torris ( koldioxidis) är certifierad enligt livsmedelscertifikatet FSSC 22000.