Livsmedelsgaser förbättrar produkternas hållbarhet och utseende

En allmänt använd metod för att förbättra hållbarheten i livsmedel är förpackning med modifierad atmosfär (MAP, Modified Atmosphere Packaging). Från förpackningarna avlägsnas först luften och ersätts sedan med önskad gasblandning. De vanligaste gasblandningarna är blandningar med olika halter av koldioxid och kväve.

Syret i luften ger upphov till tillväxt av typiska livsmedelsförstörande aeroba mikrober. Surheten i koldioxiden minskar mikrobernas tillväxtmöjligheter och inert (icke reagerande) kväve används som bottengas. För att bevara köttets röda färg kan man även använda en blandning av koldioxid och syrgas.

MAP i sig förbättrar inte produktens kvalitet – även produkten måste vara av god kvalitet. En obruten kylkedja säkerställer att kvaliteten förblir god.

Innan produkten släpps ut på marknaden måste hållbarheten (gasens lämplighet) testas med hållbarhetsprov på grund av livsmedlens varierande sammansättningar.

Woikoskis flytande koldioxid är certifierad enligt livsmedelscertifikatet FSSC 22000.