Renhet och noggrannhet med specialgas

Specialgaser används i tillämpningar där extrem renhet eller exakta, små halter är ett absolut krav för verksamheten. Det gäller t.ex. analytiska laboratorier, forskningsinstitut, utsläppsövervakning, högteknologisk svetsning, laserskärning och elektronikindustrin.

Vårt höga yrkeskunnande garanterar att vi alltid kan erbjuda de bästa lösningarna även på svåra problem.

Vi producerar större delen av våra högrena gaser och specialblandgaser själva i våra egna produktionsanläggningar. För en del av produkterna anlitar vi våra utmärkta samarbetspartners. Tillsammans med dem levererar vi även mycket komplicerade och ovanliga gaser och gasblandningar, såsom ISO 17025-ackrediterade kalibreringsgaser för ytterst krävande tillämpningar.

Tryckreglerare och gascentraler

Högklassiga gaser ställer krav på tryckreduceringsventiler och gascentraler bl.a. i laboratorier. Det är nödvändigt att utrustningen följer kraven, så att gasen i flaskan är lika högklassig när den når användningsstället som den var i flaskan.

Ultrarena BIP-gaser

Vi är importör av ultrarena BIP-gaser med ensamrätt för Finland. BIP-teknologin (Built-In Purifier) baseras på en renare som finns inuti gasflaskan. En avancerad konstruktion med ventiler, renare och partikelfilter garanterar lägre syre- och fukthalter än i vanliga högrena gaser. Därför lämpar sig BIP-gaser utmärkt bl.a. för gaskromatografi, där sådana orenheter ställer till problem.

Mer information om BIP-gaser: www.airproducts.co.uk

Aluminiumflaskor för mindre och rörliga behov

De små engångsflaskorna av aluminium kan fyllas med både högrena gaser och specialblandgaser. Tack vare sin låga vikt är flaskorna perfekta bl.a. för funktionskontroll av personliga gasdetektorer och alkolås samt kalibrering av svåråtkomliga analysatorer. Småflaskor används bl.a. i fartyg, där tomflaskorna kan återvinnas i närmaste hamn.