Högrena gaser

När även de allra minsta orenheter ställer till med problem krävs det högrena gaser.

Gasers renhet anges typiskt som ett N-tal, t.ex. N46. Det betyder att gasens totalhalt i procent i det angivna talet är fyra stycken nior avslutat med siffran sex, dvs.

99,996 %.

Tabellen visar de vanligaste renhetsklasserna och det totala antalet orenheter i klassen:

N-tal

Totalhalt

Orenheter

N26

99,6 %

0,4 %

N35

99,95 %

500 ppm

N45

99,995 %

50 ppm

N50

99,999 %

10 ppm

N55

99,9995 %

5 ppm

N60

99,9999 %

1 ppm

1 % = 10 000 ppm (parts per million, miljondelar)

Renhetsgränsen definieras av gasen ifråga samt det renhetsmål som är teknologiskt och ekonomiskt lönsamt.

I generatorgaser (kvävgas, syrgas och argon) innebär högren vanligen renhet N50, men för vissa gaser kan det vara svårt att till och med uppnå N26.

Följande gaser från Woikoski kan fås som högrena:

 • Ammoniak, NH3
 • Argon, Ar
 • Acetylen, C2H2
 • Dikväveoxid, N2O
 • Eten, C2H4
 • Syre, O2
 • Helium, He
 • Koldioxid, CO2
 • Kolmonoxid, CO
 • Metan, CH4
 • Propan, C3H8
 • Svavelhexafluorid, SF6
 • Syntetisk luft, 20,9 % O2 + N2
 • Kväve, N2
 • Väte, H2

Om du behöver annan högren gas, ta kontakta med oss så ordnar vi detta genom våra internationella samarbetspartners.