Avmagnetiseringsutrustning

Degauss  600                      

  • avmagnetisering av magnetiska material och arbetsstycken

  • helautomatisk

  • bara en drivknapp

  • ätt att montera

  • perfekt svetsresultat utan finputsning

  • avmagnetiserar rör och plattor

  • bärbar och tålig