EWM MIG/MAG-processer

 
coldArc coldArc puls
Stänkfri kortbåge med låg värmetillförsel, nästan obefintliga formförändringar i materialet. Lödning och svetsning av tunnplåt. För svetsning av rotsträngar med utmärkta häftningsegenskaper. Perfekt målinriktad värmeinträngning för det högre effektområdet, riktar värmetillförseln dit där den behövs.
   
 
rootArc rootArc puls
Kortbåge med goda formningsegenskaper. För problemfri igensvetsning av sprickor i alla ställningar. Perfekt tillägg till riktad värmetillförsel på högre effektområde.
   
 
forceArc/forceArc puls  
Värmeminimerad, kursstabil, effektiv ljusbåge och djup inträngning till högre effektområde.  
   
 
Pulsbåge  
Kontrollerad, kortslutningsfri pulsad ljusbåge för alla ställningar. Populär på blandbågsområde.  
   
 
pipesolution  
Effektiv kortbåge för snabb och säker svetsning, med eller utan spalt, i alla lägen.  
   
 
superPuls  
Kombination av EWM-svetsprocesser erbjuder mångsidiga möjligheter.