On site-utrustning

Tryckluft kan användas för att tillverka syrgas eller kväve på kundens produktionsställe med s.k. on site-utrustning eller -anläggning.

Utrustning som fungerar med PSA-, VSA- eller membranteknik (s.k. syrgas- och/eller kvävgasgenerator) är de mest användbara när det behövs gas i stora mängder och det inte är viktigt med hög renhetsgrad.

Även livsmedelsindustrin använder on site-utrustning för att producera gas i mindre mängder, t.ex. kväve för livsmedelsförpackningar.

 

 

PSA = Pressure Swing Adsorption

VSA = Vacuum Swing Adsorption

Membranteknik