Tankar och kärl för kryogena gaser

Vi levererar gaser i flytande form till olika industribranscher antingen i hyrestank eller i kundens egen tank. Med hjälp av förångarsystemet förångas gasen före användning.

Tanken är ett användarvänligt och ekonomiskt alternativ när det behövs stora mängder gas (mer än 10 000 m3 om året). Flytande gas kräver också mindre lagringsutrymme.

  • tankstorlek 3–50 m3, tryck 1–37 bar, även större storlekar finns
  • gassorter: flytande syrgas, kväve, argon och koldioxid

Tankarnas dimensioner beror på antalet användningsställen, gasförbrukningen, antalet skift och den logistiska placeringen.

Tankarna är tryckbehållare, och de ska ha en driftövervakare enligt lag. Det krävs även lokaliseringstillstånd från godkänd myndighet.

Aktuell information med fjärrövervakning

Fjärrövervakningen hjälper till att upprätthålla tillräcklig gasmängd utan driftavbrott, och det är lättare att planera serviceåtgärder.

Hyra av tank

Vi ombesörjer service, myndighetsbesiktningar och tillstånd för tankar som installeras hos våra hyreskunder. Kunden betalar i allmänhet månadshyra för användningen av tanken.

Köp av tank

Kunden köper tanken och ombesörjer själv besiktningar, tillstånd och underhåll eller köper tjänsterna från Woikoski.

Kannor för flytande kväve

Kannorna lämpar sig för förvaring, transport och distribution av flytande kväve. De är lätta, enkla att hantera och har låg förångningsbenägenhet tack vare vakuumisoleringen.

För kannorna finns olika anordningar för uttag av vätska som säkerställer trygg hantering. Som tillval finns en vagn som underlättar förflyttning av större kannor. Kannor finns i storlekarna 7, 11, 21, 26, 35, 60 och 100 liter. Även kannor som är avsedda för förvaring av olika slags provrör och liknande finns att tillgå. Vissa modeller kan fås med visning av både temperatur och vätskenivå med larmgränser.