Service ger kostnadsbesparingar och trygghet

Service av gassystemet omfattar bl.a. årsbesiktning, kontroll av täthet och uttagspunkter samt filterbyte. Vår servicepersonal utför även installation och underhåll av tanksystem samt installation av gasblandningsutrustning.

Vi utbildar och instruerar kunderna i användning av gassystem och hjälper till när det uppstår fel. Vi hjälper också till med ansökan om placeringstillstånd för tankar och gasflak.