Videovalvonnan rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Oy Woikoski Ab
Y-tunnus 0165735-4
PL 1
52020 WOIKOSKI
puh. 040 166 2023

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Jyrki Timonen, puh. 040 656 5996

3. Rekisterin nimi

Oy Woikoski Ab:n tallentava videovalvontajärjestelmä

4. Tallentavan videovalvonnan tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja seuraavasti:

  • Tallenteita käsitellään luottamuksellisesti.
  • Tallenteita kerätään työntekijöiden turvallisuuden varmistamiseksi, omaisuuden suojaamiseksi, ennaltaehkäisemään rikoksia ja auttamaan jo tapahtuneiden rikosten selvittämisessä.
  • Tallenteet säilytetään tietyn aikaa Oy Woikoski Ab:n palvelimella.

5. Rekisterin tietosisältö

Videovalvontajärjestelmään tallennetut kameroiden kuvaamat kuva-aineistot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Kameroiden välittämä kuva-aineisto.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu salasanalla. Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä Oy Woikoski Ab:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.

Henkilö voi halutessaan tarkistaa, mitä tietoa (videot ja kuvat) hänestä on rekisteriin talletettu Oy Woikoski Ab:lle. Rekisterin tietoja säilytetään 14 vrk, ellei ole videovalvonnan tarkoituksen toteuttamisesta johtuvaa erityistä syytä säilyttää tietoja pidempää aikaa. Tiedot tuhotaan, niin että järjestelmä tallentaa vanhan päälle uutta kuvaa. Tietojen käyttö tapahtuu selaamalla kovalevyllä olevia tietoja tietokoneella.

9. Rekisteriin tallennettavien informointi

Kuvattavia informoidaan kuvauspaikoilla olevilla "TALLENTAVA VIDEOVALVONTA" - kylteillä. Rekisteriseloste on nähtävissä pyynnöstä.

 

Henkilötietolaki (523/99) 10§